CODA Oslo International Dance Festival søker produksjonsansvarlig i 80 % fast stilling

Søknadsfrist søndag 11. september

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Produksjonsansvarlig har overordnet ansvar for økonomistyring og planlegging av organisasjonens totale aktivitet i tillegg til gjennomføring av utvalgte prosjekter. Arbeidsoppgavene inkluderer men er ikke begrenset til:

Økonomi

 • Ansvar for utforming av budsjett og regnskap samt oppfølging av disse
 • Hovedkontakt med regnskapsfører og revisor, med ansvar for planlegging av fremdrift for årsregnskap og revisjon og all rapportering på dette
 • Håndtering av alle bilag og lønnslister

Produksjon

 • Bistå kunstnerisk leder med utredning av programforslag /festivalprogram og bidra med ideer og refleksjoner
 • Produsentansvar for enkelte prosjekter, samt oppfølgning av produksjonsteam i festivalperioden
 • Søknadsskriving og rapportering ved behov

Administrasjon

 • Ansvar for alle skriftlige avtaler med samarbeidspartnere, kunstnere og oppdragstakere
 • Bidra i strategiarbeid
 • Rapportering til styret ang økonomi og andre relevante områder
 • Ansvar for daglig drift av kontoret og generell fremdrift

Produksjonsansvarlig rapporterer til Kunstnerisk leder og festivaldirektør.

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:

 • Relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende virksomhet innen kulturlivet
 • God regnskapskompetanse for analyse, rapportering og styring
 • God kompetanse i Office programvare (inkludert Google Workspace)
 • Det er en fordel dersom du har erfaring fra arbeid innen dansefeltet/scenekunstfeltet.

Ønskede personlige egenskaper

 • Trigges av nye utfordringer og har et sterkt ønske om å bidra med din kompetanse.
 • Er ansvarsbevisst, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Praktisk sans og god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø i en av Nordens største dansefestivaler, med kontorer på Dansens Hus
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gratis billett til danseforestillinger
 • Subsidiert lunsj
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

 

CODA ønsker at festivalens arbeidskraft skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. CODA legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

Søknadsfrist Uke 26   Søndag 11. september
Utvelgelse & invitasjon til intervju Uke 37
Intervju 1 digitalt Uke 38
Intervju 2 v/tilbakekalling Uke 39

 

Ønsket startdato 1.1.2023

Ta kontakt med Stine Nilsen, kunstnerisk leder og festivaldirektør, for spørsmål. Søknad og CV sendes til stine@codadancefest.no