Ashtanga vinyasa yoga class

PRODA / Rom for Dans

16. October - Kl 09.00

17. October - Kl 09.00

18. October - Kl 09.00

19. October - Kl 09.00

20. October - Kl 09.00

Det er en stor glede og ære at David Roche kommer tilbake til CODA.

David’s klasse tar for seg  Ashtanga Yoga i tradisjonen av Sri K. Pattabhi Jois.
Gjennom bruk av imaginære bilder og utforskning av anti-gravitasjons løft i kroppen, hjelpes utøveren til å finne en effektiv bruk av pust på et høyere nivå av bevissthet, rytme, balanse og flyt i utførelsen av asanas.

David Roche har studert og undervist bevegelse i 47 år. Undervisningen inneholder ulike metoder og praksis fra egne erfaringer som danser, koreograf, artist og yogi.