Eva Svaneblom

Eva Svaneblom (hun/henne) er en freelance dansekunstner fra Nord-Sverige, for tiden basert i Tromsø, Norge.

Eva har en danseutdanning fra Iwanson International School of Contemporary Dance i München, Tyskland og en mastergrad i Contemporary Performative Arts fra Göteborgs Universitet, Sverige.

«Som dansekunstner er jeg interessert i den situerte kroppen. Kroppen som “blir til» av omgivelsene. Dette kan være noe så banalt som at en kropp beveger seg annerledes gjennom en snøstorm enn i en kveldssolfylt stue. Mer subtilt kan det handle om hvordan ens egen kropp forteller historier om forholdet til kjønnsidentitet, seksualitet, sosiokulturell bakgrunn osv. Jeg jobber mye på sosiale medier og en rød tråd i arbeidet mitt er fellesskap og kollektiv, selv om jeg har laget mye soloarbeid de siste årene. Jeg leker ofte med stereotypier som min muse og verkene mine er vanligvis skapt med en ganske stor porsjon DIY-estetikk.»

For CODA Kreativ Lab-studiovisningen vil Eva teste ut materiale fra det pågående prosjektet sitt «I did it myself» som har utgangspunkt i et skeivt tornedalsk perspektiv.

Foto: Courtney Ropp

@evasvaneblom
evasvaneblom.com