CODA Oslo International Dance Festival

Om CODA

CODA skal skape uforglemmelige opplevelser, stimulere utviklingen av dansekunsten og være en møteplass for å se, gjøre og snakke om dans.

CODA Oslo International Dance Festival ble initiert av koreografene Lise Nordal og Odd Johan Fritzøe i 2002, og har blitt Nordens største samtidsdansefestival. 

Tredje uken i oktober går festivalen av stabelen med det beste av norsk og internasjonal dans. I samarbeid med våre fem hovedsamarbeidspartnere Dansens Hus, Den Norske Opera og Ballet, Bærum Kulturhus, Black Box Teater og Riksscenen vises et mangfold av forestillinger. Men dans hører ikke bare hjemme inne på scenene, og festivalen har vist dans på barer, gater, t-bane og der du minst venter det.

Vi er en festival for alle. Fra de som allerede elsker dansen, til de som er nye – alle er invitert.

Medarbeidere

Stine Nilsen

Kunstnerisk leder & festivaldirektør

Stine har alltid mye energi. Hun smiler mye og går raskt!

Stine Nilsen

Kunstnerisk leder & festivaldirektør

stine@codadancefest.no

Frances Gerono Huby

Ansvarlig produsent

Stolt skotte som oftes sees med en kopp te i hånda og budsjett på skjermen

Frances Gerono Huby

Ansvarlig produsent

frances@codadancefest.no

Sofie Amiri

Markeds og kommunikasjonsansvarlig

Med sine grønne fingre, og vet alltid om det hippeste og nyeste som skjer i Oslo

Sofie Amiri

Markeds og kommunikasjonsansvarlig

sofie@codadancefest.no

Marit Falla Eriksen

Produsent

Bistår alltid med et smil eller hjelper til når du minst aner det.

Marit Falla Eriksen

Produsent

marit@codadancefest.no

Stefan Dombek

Teknisk sjef

Stefan Dombek

Teknisk sjef

stefan@showlab.no

Styre og ledelse

Torger Ødegaard
Styreleder

Lars Jacob holm
Nestleder

Pernille Bønkan
Styremedlem

Anita Rathore
Styremedlem

Pernille Volle Bavridge
Styremedlem

Guri Glans
Varamedlem

Eivind Bryne
Varamedlem

Huy Le Vo
Varamedlem

Diskriminering

Likestilling og anti-diskriminerings policy

CODA forfekter en verden hvor alle mennesker behandles likt og blir gitt de samme mulighetene. Vi har nulltoleranse for diskriminering. Diskriminering er definert som urettferdig eller fordomsfull behandling av ulike kategorier av mennesker, spesielt på grunn av etnisitet, rase, alder, tro, evne, kjønn, kjønnsidentitet og legning. Videre har vi også nulltoleranse for diskriminering eller urettferdig behandling av personer som underretter om diskriminering.

CODA og alle involverte i festivalens aktivitet skal jobbe for å hindre hendelser av diskriminerende art under all vår aktivitet. Dersom en diskriminerende handling umiddelbart skal ledelse i CODA varsles hvorpå CODA vil beskytte og sikre den diskriminerte og underretter, og påse at alle nødvendige tiltak gjennomføres for å forhindre flere diskrimineringshandlinger.

Historie og vedtekter

CODA contemporary dance festival Oslo Norway ble startet av koreografene Lise Nordal og Odd Johan Fritzøe. Stiftelsen ble konstituert 11. mai 2001, og den første festivalen ble gjennomført 24. september – 4.
oktober 2002.  Åpningsforestillingen” Event” ble vist i Oslo Konserthus med Merce Cunningham Dance Company (New York).  CODA gjennomførte årlige festivaler i 2003, 2004 og 2005. Fra 2005 gikk festivalen over til å bli en biennale.

Navnet, CODA contemporary dance festival Oslo Norway, ble i 2006 endret til CODA Oslo International Dance Festival. Lise Nordal ble festivaldirektør og kunstnerisk leder i 2006. Stine Nilsen tok over som festivaldirektør og kunstnerisk leder i 2017.

Stiftelsens formål er å styrke dansekunsten i Norge ved å presentere et mangfold av nasjonal og internasjonal samtidsdans under en festival med høyt kunstnerisk nivå. Stiftelsen ønsker å gi norsk dans utviklingsmuligheter gjennom festivalen – med forestillinger, kursvirksomhet, workshops og seminarer. Festivalen skal rette søkelyset mot Oslo og Norge som arena for samtidsdans.

Kunstneriske ledere og styremedlemmer for CODA

Et interim-styre ble etablert i 1999, i Den Norske Balletthøyskoles lokaler i Borggt. 7 på Tøyen, bestående av Magne Antonsen, Trine Hamre Bendixen, Ragnvald Dahl, Odd Johan Fritzøe, Thor Greni, Johannes Jaastad, Lise Nordal, Randi Punsvik og Susanne Svenseid.

Styret i Stiftelsen CODA Contemporary Dance Festival Oslo Norway konstituerte seg 11. mai 2001. Styret besto da av: Reidar Webster, styreleder; Trine H. Bendixen, medlem; Ragnvald Dahl, medlem; Odd Johan Fritzøe, medlem; Elizabeth Føllesdahl, medlem; Thor Greni, medlem; Kristian Seltun, medlem Un-Magritt Nordseth: 1. varamedlem, Johannes Jaastad: 2. varamedlem, Anne- Berit Haavind; 3. varamedlem, Randi Punsvik; 4. varamedlem, Lise Nordal; 5. varamedlem & programkomiteen, Magne Antonsen; 6. varamedlem & programkomiteen, Susanne Svenseid; Festivaldirektør