Om CODA

CODA er Nordens største samtidsdansefestival og har som hensikt å skape minneverdige opplevelser, fremme utviklingen av dansekunsten, samt fungere som en plattform for å observere, delta i, og diskutere dans.

Historien til CODA Oslo International Dance Festival begynte i 2002, initiert av koreografene Lise Nordal og Odd Johan Fritzøe. Festivalen har vokst til å bli en av de mest betydningsfulle begivenhetene for samtidsdans i Norden.

I løpet av tredje uken i oktober ruller festivalen ut en bredde av nasjonale og internasjonale danseforestillinger. I samarbeid med  Dansens Hus, Den Norske Opera og Ballett, Bærum Kulturhus, Black Box Teater og Riksscenen, presenteres et variert utvalg av forestillinger som utforsker ulike sider ved dansekunsten. Det er verdt å merke seg at dansen ikke begrenser seg til sceneopptredener alene, ettersom festivalen også har utfordret konvensjonen ved å bringe dansen ut i miljøer som barer, gater, og til og med T-banen – steder som ikke umiddelbart forbindes med dans.

CODA ønsker å romme en bred målgruppe, fra dedikerte danseentusiaster til de som nylig har oppdaget interessen. Vår invitasjon står åpen for alle, og vi legger vekt på å skape en festival som forener lidenskapen for dans og kunstnerisk utforskning.

 

Administrasjon

Stine Nilsen

Kunstnerisk leder & festivaldirektør

Stine Nilsen

Kunstnerisk leder & festivaldirektør

stine@codadancefest.no

Ida Louise Sundby

Produksjonsansvarlig

Ida Louise Sundby

Produksjonsansvarlig

ida@codadancefest.no

Maria Terese Engdahl-Høgåsen

Markeds og kommunikasjonsansvarlig

Maria Terese Engdahl-Høgåsen

Markeds og kommunikasjonsansvarlig

maria@codadancefest.no

Martine Ugland

Produsent

Martine Ugland

Produsent

martine@codadancefest.no

Selma Linnea Haga Tverås

Frvilligkoordinator

Selma Linnea Haga Tverås

Frvilligkoordinator

frivillig@codadancefest.no

Eirin Netskar

Frivilligkoordinator

Eirin Netskar

Frivilligkoordinator

frivillig@codadancefest.no

Stefan Dombek

Teknisk sjef

Stefan Dombek

Teknisk sjef

stefan@showlab.no

Styre og ledelse

Torger Ødegaard
Styreleder

Lars Jacob holm
Nestleder

Pernille Bønkan
Styremedlem

Anita Rathore
Styremedlem

Pernille Volle Bavridge
Styremedlem

Guri Glans
Varamedlem

Eivind Bryne
Varamedlem

Huy Le Vo
Varamedlem

Hvordan vi programmerer

Stine Nilsen er CODAs kunstneriske leder og er ansvarlig for programmeringen av festivalen.

Selv om det ikke er noen søknadsprosess for å vises på festivalen vår, ønsker CODA artister velkommen til å sende inn forslag til vurdering. Som en samtidsdansefestival ser vi etter arbeid fra en rekke kulturelle og koreografiske stiler. Vi ser etter arbeider som er opptatt av kroppen og dens uendelige muligheter, artikulert og oppfinnsomt, engasjerer seg med publikum og gjenspeiler verden rundt oss.

Koreografer og kompanier opptrer i festivalen etter en invitasjon, og det er sjelden at en invitasjon gis før vi har sett verket personlig, møtt koreografen og begynt å bygge et forhold. Vi anbefaler å sende e-post med en kort introduksjon til arbeidet ditt og inkludere en Vimeo/YouTube-lenke der det er mulig. Hvis vi synes materialet ditt ser egnet ut for festivalen, vil vi kontakte deg for mer informasjon og vi vil prøve å komme og se det live et sted.

Vi tar sikte på å gjennomgå informasjon så raskt som mulig, og å svare på interessemeldinger innen en til to måneder.

Progammeringen skjer 1.5-2 år i forkant av neste festival, spesielt for utenlandske kompanier eller større verk, og ofte innen utgangen av mars for det påfølgende år. Mindre verk og utendørs forestillinger kan være av interesser nærmere festivalperioden, i oktober hvert år.

 

Æresmedlemmer

 

LISE NORDAL

Koreografen, danseren og pedagogen Lise Nordal var sammen med Odd Johan Fritzøe initiativtager til CODA contemporary dance festival Oslo Norway – nå CODA Oslo International Dance Festival. Festivalen ble stiftet 11. mai 2001 og høsten 2002 åpnet den første CODA festivalen med Merce Cunningham Dance Company i Oslo Konserthus. Festivalen ble de første årene drevet fram på dugnadsånd, hvor Lise Nordal hadde en fremtredende rolle i den kunstneriske programmeringen. Hennes kunstneriske valg spilte en betydelig rolle i å etablere CODAfestivalens navn som en ledende festival innen samtidsdans i Europa.  I 2006 ble Lise Nordal ansatt som kunstnerisk og administrativ leder. I 2010 ble stillingen omgjort til åremål hvor hun satt i to perioder som festivaldirektør & kunstnerisk leder frem til og med 31. august 2017.

Lise’s innsats har vært avgjørende for festivalens etablering, utvikling og vekst. Hennes utholdenhet, mot og kompromissløshet kombinert med sterkt engasjement og evne til å begeistre har drevet festivalen fremover til det den er i dag.

FOTO: Tale Hendnes

 

ODD JOHAN FRITZØE

Koreografen og danseren Odd Johan Fritzøe var sammen med Lise Nordal initiativtager til CODA contemporary dance festival Oslo Norway – nå CODA Oslo International Dance Festival. Festivalen ble stiftet 11. mai 2001 og høsten 2002 åpnet den første CODA festivalen med Merce Cunningham Dance Company i Oslo Konserthus. Festivalen ble de første årene drevet fram på dugnadsånd, hvor Odd Johan spilte en betydelig rolle som styremedlem, prosjektleder, viktig samtalepartner og trofast støttespiller. Hans kontaktnett med høyskolene for dans i hele landet var av uvurderlig betydning i forbindelse med oppbygging og utvikling av CODA workshop for semiprofesjonelle, og alle frivillige som årlig deltok i festivalens utendørsstunts. På samme måte fikk hans nettverk med kunstmiljøet i Norge igangsatt spennende og unike events. Hans mot, entusiasme og løsningsorienterte evner var med på å gjøre CODA til en dynamisk, utadvendt – og ikke minst en humanistisk festival. Odd Johan uttalte en gang at han ville trekke seg ut av festivalen når Pina Bausch sto på scenen under CODA festivalen. Festivalen måtte imidlertid se seg forbigått da denne store begivenheten fant sted i Operaen i 2011.

Odd Johan gikk ut av styret i 2012 etter 12 år som aktiv i CODA. Han har satt markante spor etter seg, og styret i CODA er glade for å kunne gjøre han til æresmedlem.

FOTO: LEE JUNG

 

 

TRINE BENDIXEN

Tidligere kultursjef i Bærum kommune, Trine Bendixen, kom med i CODA styret allerede i oppstarten i 2000. Fra 2003 var hun nestleder i styret, og fra 2007 – 2009 som arbeidende styreleder. Trine spilte en helt sentral rolle i oppbygging og utvikling av CODA festivalen, og hun var en viktig medspiller for festivalen og etter hvert for festivalens kunstneriske leder, Lise Nordal. Lise sier selv: Uten Trines glød og entusiasme, hennes ustoppelige tro på festivalen som et viktig kunst prosjekt og hennes positive og konstruktive rolle som kreativ samtalepartner, er det tvilsomt at CODA festivalen hadde eksistert i dag. Hennes arbeidskapasitet var enorm, og mye ble gjort etter en lang arbeidsdag som kultursjef i Bærum kommune, i helger og i ferier. Alt frivillig og helt uselvisk. Hun hadde gjennom en lang jobbkarriere ervervet seg et stort nettverk, som hun delte velvillig med CODA i disse årene. Trine er en brobygger, hun er åpen og inkluderende og hun ble en glitrende danseambassadør for CODA i de ni årene hun var tilknyttet festivalen.

For sin mangeårige innsats for CODA er styret glade for å kunne gjøre Trine Bendixen til æresmedlem til evig tid.

FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Tilgjengelighet

CODA er opptatt av å kunne være en festival for alle, også om man har behov for litt ekstra tilrettelegging. Vi samarbeider med etablerte scenehus i Oslo og omegn med god tilgjengelighet på de fleste stedene. I noen lokaler for workshops vil det dessverre være noen begrensninger. Alle våre forestillinger vil ha tilgjengelighetsinformasjon både i katalog og på nettsiden.

Dersom du har spesielle behov eller spørsmål knyttet til tilgjengelighet er det fint om du tar kontakt med oss i forkant av festivalbesøket. Dette for at vi kan gi deg den informasjonen du trenger og tilrettelegge på best mulig måte. Send en e-post til sebastian@codadancefest.

Ledsagerbevis: Personer med ledsagerbevis går gratis. Den som ledsages kjøper billett. Ledsager(e) kan sitte sammen med den de ledsager. Send en e-post til achy@codadancefest.no for å få tilsendt ledsagerbillett.

Diskriminering

Likestilling og anti-diskriminerings policy

CODA forfekter en verden hvor alle mennesker behandles likt og blir gitt de samme mulighetene. Vi har nulltoleranse for diskriminering. Diskriminering er definert som urettferdig eller fordomsfull behandling av ulike kategorier av mennesker, spesielt på grunn av etnisitet, rase, alder, tro, funksjonsevne, kjønn, kjønnsidentitet og legning. Videre har vi også nulltoleranse for diskriminering eller urettferdig behandling av personer som underretter om diskriminering.

CODA og alle involverte i festivalens aktivitet skal jobbe for å hindre hendelser av diskriminerende art under all vår aktivitet. Dersom en diskriminerende handling umiddelbart skal ledelse i CODA varsles hvorpå CODA vil beskytte og sikre den diskriminerte og underretter, og påse at alle nødvendige tiltak gjennomføres for å forhindre flere diskrimineringshandlinger.

Historie og vedtekter

CODA contemporary dance festival Oslo Norway ble startet av koreografene Lise Nordal og Odd Johan Fritzøe. Stiftelsen ble konstituert 11. mai 2001, og den første festivalen ble gjennomført 24. september – 4.
oktober 2002.  Åpningsforestillingen” Event” ble vist i Oslo Konserthus med Merce Cunningham Dance Company (New York).  CODA gjennomførte årlige festivaler i 2003, 2004 og 2005. Fra 2005 gikk festivalen over til å bli en biennale.

Navnet, CODA contemporary dance festival Oslo Norway, ble i 2006 endret til CODA Oslo International Dance Festival. Lise Nordal ble festivaldirektør og kunstnerisk leder i 2006. Stine Nilsen tok over som festivaldirektør og kunstnerisk leder i 2017.

Stiftelsens formål er å styrke dansekunsten i Norge ved å presentere et mangfold av nasjonal og internasjonal samtidsdans under en festival med høyt kunstnerisk nivå. Stiftelsen ønsker å gi norsk dans utviklingsmuligheter gjennom festivalen – med forestillinger, kursvirksomhet, workshops og seminarer. Festivalen skal rette søkelyset mot Oslo og Norge som arena for samtidsdans.

Kunstneriske ledere og styremedlemmer for CODA

Et interim-styre ble etablert i 1999, i Den Norske Balletthøyskoles lokaler i Borggt. 7 på Tøyen, bestående av Magne Antonsen, Trine Hamre Bendixen, Ragnvald Dahl, Odd Johan Fritzøe, Thor Greni, Johannes Jaastad, Lise Nordal, Randi Punsvik og Susanne Svenseid.

Styret i Stiftelsen CODA Contemporary Dance Festival Oslo Norway konstituerte seg 11. mai 2001. Styret besto da av: Reidar Webster, styreleder; Trine H. Bendixen, medlem; Ragnvald Dahl, medlem; Odd Johan Fritzøe, medlem; Elizabeth Føllesdahl, medlem; Thor Greni, medlem; Kristian Seltun, medlem Un-Magritt Nordseth: 1. varamedlem, Johannes Jaastad: 2. varamedlem, Anne- Berit Haavind; 3. varamedlem, Randi Punsvik; 4. varamedlem, Lise Nordal; 5. varamedlem & programkomiteen, Magne Antonsen; 6. varamedlem & programkomiteen, Susanne Svenseid; Festivaldirektør