Prosjekter

Kreativ Lab

Et to-årig prosjekt for unge koreografer, med veiledning og nettverksbygging

The DEN – Dance Expo Norway

En møteplass for dialog, utveksling og samhold på tvers av dansebranjsen

Diverse Nordic Voices Choreographic Initiative

Styrking av kunstnerisk mangfold og kunstneriske stemmer