Prosjekter

Kreativ Lab

Et to-årig prosjekt for unge koreografer, med veiledning og nettverksbygging

The DEN – Dance Expo Norway

En møteplass for dialog, utveksling og samhold på tvers av dansebranjsen.

Big Pulse Dance Alliance

Et nettverk av 12 europeiske dansefestivaler og -institusjoner samlet gjennom sitt felles mål om å utvikle og styrke den moderne dansesektoren.

Diverse Nordic Voices Choreographic Initiative

Styrking av kunstnerisk mangfold og kunstneriske stemmer