Europe Beyond Access

Europe Beyond Access er verdens største transnasjonale prosjekt som støtter kunstnere med funksjonsvariasjon og hørselshemming, for økt synlighet og anerkjennelse i samtidsdans og teater. Prosjektet startet i 2018, og i 2024 har andre generasjon på nytt blitt medfinansiert av Kreative Europa-programmet til EU. Prosjektet vil nå pågå i ytterligere 4 år, til 2027.

Det nye programmet skal:

Bestille og presentere dusinvis av nye danse- og teaterverk, laget av kunstnere med funksjonsvariasjon. Tre store internasjonale co-produksjoner, 19 nye lokale bestillingsverk, samt 20 eksisterende turnerende verk, vil presenteres i 10 ulike land.

Støtte kunstnere med funksjonsvariasjon til å internasjonalisere sine unike kunstpraksiser, og redusere den geografiske og kunstneriske isolasjonen som kan oppleves spesielt av kunstnere med funksjonsnedsettelser. Hundrevis av kunstnere fra hele Europa vil delta i residenser, verksteder og multinasjonale kunstneriske laboratorier.

Utvikle verktøy og forståelse i det bredere scenekunstfeltet – og dele vår tro på at den europeiske kultursektoren må redusere barrierer som oppleves av kunstnere med funksjonsvariasjon.

Vi erkjenner at vi ikke er spesialiserte organisasjoner for kunst og funksjonsvariasjon. Vi har mye å lære for virkelig å være tilgjengelige kulturinstitusjoner. I løpet av de fire årene med EBA, ønsker vi å lære av eksperter, og av hverandre, forbedre våre egne praksiser, og dele det vi lærer med den bredere kultursektoren. Det vi vet, er at den nåværende generasjonen kunstnere med funksjonsvariasjon og/eller hørselshemming, med sine unike verk, er en kunstnerisk inspirasjonskilde. EBA skal støtte kunstnerne, og sørge for at deres verk anerkjennes både nasjonalt og internasjonalt.

Europe Beyond Access drives av 10 profilerte europeiske kulturorganisasjoner, som sammen utgjør EBA-fellesskapet:

Skånes Dansteater (Sverige)
Holland Dance Festival (Nederland)
Onassis Stegi (Hellas)
Oriente Occidente (Italia)
Kampnagel – Internationales Zentrum für schönere Künste (Tyskland)
CODA Oslo International Dance Festival (Norge)
Centrum Kultury ZAMEK (Polen)
Project Arts Centre (Irland)
Mercat de les Flors (Spania)
Culturgest – Fundação CGD (Portugal)

Europe Beyond Access er medfinansiert av EUs Creative Europe-program. Prosjektet støttes også av British Council (Storbritannia), som initierte og ledet det første Europe Beyond Access-programmet fra 2018 til 2023. British Council deltar igjen, for å dele nyheter om prosjektet over hele Europa og verden, og for å støtte deltakelsen av britiske kunstnere i EBA-prosjektet.

Prosjektet blir også støttet av Big Pulse Dance Alliance-fellesskapet – en stor gruppe samtidsdansfestivaler som samarbeider for å styrke og utvide rekkevidden til samtidsdansen. Sist, men ikke minst, blir støttes prosjektet av syv viktige europeiske kulturnettverk og institusjoner – alle forpliktet til å utvide tilgang i kultursektoren for funksjonshemmede kunstnere og publikum:  IETM – International Network for Contemporary Performing Arts; European Dance Development Network; European Festival Association; On the Move – the International Cultural Mobility network; ELIA – European Network of Higher Arts Education; Flanders Arts Institute / Kunstenpunt; and UnLabel Performing Arts Company and Policy Exchange specialist.

For mer informasjon om Europe Beyond Access:

besøk prosjektets egen nettside: EuropeBeyondAccess.com

Følg oss på sosiale medier:

Abonner på nyhetsbrevet

 

** EBA bruker begrepene «kunstner med funksjonsnedsettelse» og «funksjonshemmede kunstnere» om hverandre, med bevissthet om at forskjellige land og språk bruker forskjellig terminologi, og at folk definerer seg slik de selv foretrekker. Vår tilnærming er basert på en sosial modell for forståelse av funksjonshemning, som anerkjenner at funksjonshemming oppstår som følge av holdnings- og miljømessige barrierer i samfunnet, ikke av personers spesifikke funksjonsvariasjon.

 

 

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.