‘Presence’/ Obecność

«Presence» er et performativt prosjekt utarbeidet av ZAMEK Culture Centre, Poznan, Polen, i samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival og Warszawas Teatr 21. Det vil bli implementert i løpet av de neste to årene (2022 – 2023) takket være bevilgningen fra Norges- og EØS-fond.

Premierer og opptredener av internasjonale og lokale artister vil finne sted i Oslo, Poznan og Warszawa. Gjesteopptredener av verdenskjente dansekompanier, arbeider med lokale teatergrupper, møter med fremragende kunstnere, workshops, danselaboratorier, diskusjonspaneler og en publikasjon med utskrift av intervjuer med prosjektdeltakere – alt dette vil være et resultat av samarbeid og utveksling av opplevelser mellom kunstnere fra Polen og Norge. Vi er veldig glade for å planlegge denne serien av arrangementer med tre partnere, to land og flere byer.

«Presence» trekker på erfaringen fra «Common Theatre» – et program der Zamek siden 2016 har presentert forestillinger skapt eller co-skapt av artister som står i fare for sosial ekskludering på grunn av funksjonsnedsettelse, helse, alder eller sosial status. Men i det nye prosjektet går alle partnere ett skritt videre – både når det gjelder programmet og territoriet og, viktigst av alt, ideer. Sammen med våre partnere vil vi forsøke å reforhandle den sosialt etablerte forståelsen av normativitet i teater. Normene om kroppslighet, både når det gjelder utseende så vel som fysiske og mentale evner, utelukker et titalls prosent av befolkningen – personer med funksjonsnedsettelser eller på annen måte kjennetegnet ved sin annerledeshet – fra aktiv deltakelse i kultur.

Det toårige prosjektet iverksatt av ZAMEK kultursenter er en feiring av teater, det er et uttrykk for beundring for kunstnerne og deres evner, og det viser skjønnheten i mangfoldet – et iboende trekk ved verden. Ikke-normative artister minner folk om deres tilstedeværelse!

I 2022 besøker polske artist Katarzyna Zeglicka CODA Dance-festivalen for å holde en workshop og delta i et seminar. Candoco Dance kompani sitt besøk til CODA er også støttet av dette prosjektet.

CODAs kunstneriske leder har vært på studiebesøk i Zamek kultursenter for å se den lokale teatergruppens forestilling samt møte kunstneren Katarzyna Zeglicka. Zamek kultursenters kunstneriske leder og prosjektleder for ‘Presence’ besøker Oslo for å møte lokale norske kunstnere og se arbeid.