Kreativ Lab

Et to-årig prosjekt for unge koreografer, med veiledning og nettverksbygging

CODA ønsker å støtte utviklingen av koreografi som faglig disiplin i Norge. Kreativ Lab 2022-2023 gir syv koreografer veiledning og tid til å utvikle egne kreative prosesser. Fem regionale kompetansesenter for dans nominerer hver sin unge koreograf og betaler deres workshopdeltagelse. Ytterligere to velges ut via en åpen utlysning.

Den første Kreativ Lab i 2018-2019 ble en rik opplevelse for de åtte dansekunstnerne som deltok. Koreograf-gruppen hadde årlige møter over fire dager, hvor de jobbet med mentor Fin Walker. I samarbeid med Bærum Kulturhus gjentok CODA programmet i 2020-2021, der mentor Fin Walker i pandemi-perioden greide å veilede koreografene gjennom Zoom. 

Nå i 2022 er vi endelig tilbake til levende møter, og vi gleder oss til å ha Fin og koreografene sammen i studio. Hovedtema er koreografisk utforskning, og workshopen avsluttes med en studiovisning under CODA 2023.

Kreativ Lab organiseres i samarbeid med Bærum Kulturhus, med støtte fra Davvi, DansiT, Bergen Dansesenter, Dans i Østfold og RAS – Regionalt kompetansesenter for dans i Rogaland.

Mentor: Fin Walker

Den engelske koreografen, som har lang erfaring fra samtidsdans, film, teater og opera, tilrettelegger for utforskning og utveksling via en blanding av fysisk praksis, feedback og refleksjon. Opplegget innebefatter både arbeid på egen hånd og sammen med resten av gruppen. Walker bruker Liz Lermans feedback-teknikk for utvikling av fysisk og verbal bevissthet, og skreddersyr opplegget etter den enkelte dansekunstners kompetanse og mål.

http://finwalker.co.uk

 

 

Fin Walker skapte trygge rammer og en arena for åpenhet som har gitt rom for både personlig og profesjonell utvikling. Jeg sitter igjen med en stor dose takknemlighet for at jeg fikk være del av KreativLAB, og kan varmt anbefale det til andre.

Margrethe Nandrup Rylander

Foto: Antero Hein/Hein Creations

Foto: Antero Hein/Hein Creations

Foto: Antero Hein/Hein Creations

Foto: Antero Hein/Hein Creations