Marit Loe Bjørnstad

Marit Loe Bjørnstad (f. 1983) bor i Bergen. Hun arbeider som koreograf, danser, pedagog og veileder. Under Kreativ Lab arbeider hun med en kommende site responsive forestilling for fem dansere; FØNIKS, og soloverket Force Force Force Power Power – ein sørgesong. FØNIKS undersøker hun blant annet hvordan å implementere regenerative prinsipper i både kroppslige, kreative og sosiale dimensjoner ved prosjektet. Soloverket  Force Force Force Power Power – ein sørgesong er blant annet en undersøkelse av forholdet mellom bevegelse- og vokalteknikk og hvordan publikums tilstedeværelse får konsekvenser for utøverprestasjonen. 

 

https://maritloebjornstad.squarespace.com/