Big Pulse Dance Alliance

Et nettverk av 12 europeiske dansefestivaler og -institusjoner samlet gjennom sitt felles mål om å utvikle og styrke den moderne dansesektoren.

Big Pulse Dance Alliance (BPDA) er blitt valgt ut til EU-medfinansiering. Nominasjonen til Creative Europe Culture Sub-program ble gjort av Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Det 4-årige prosjektet starter i desember 2020, og BPDAs hovedaktiviteter starter i 2021.

Ledet av Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer (Tyskland), og nettverkspartnerne Dance Umbrella (UK), Dublin Dance Festival (Irland), Julidans (Nederland), New Baltic Dance (Litauen), ONE Dance Week (Bulgaria), Torinodanza Festival (Italia), Zodiak – Center for New Dance (Finland), Sismògraf Dance Festival (Spania), International Dance Festival TANEC PRAHA (Tsjekkia), CODA Oslo International Dance Festival (Norge) and Danscentrum (Sverige) vil samarbeide om å produsere nye arbeid, utvikle talent og fremme ledelse i dans.

Partnerskapet, med sin ekspertise og det europeiske nettverket, vil takle utfordringene festivaler og koreografer over hele Europa står overfor. På grunn av den enorme innvirkningen av den nåværende COVID-19-krisen, er målet å identifisere og vedta tiltak som vil opprettholde dansesektoren tilstrekkelig.

BPDA vil støtte koreografer i overgangen fra å lage verk for små og mellomstore scener til verk for større lokaler og rom i to produksjonslinjer: verk for innendørs scenerom og verk i offentlige rom. Målet med prosjektet er å diversifisere programmering på de store scenene og å nå ut til den bredere offentligheten gjennom gratis utendørs programmering. Offentlige rom-linjen er dedikert til å utvikle nye konsepter og arbeidsmodeller for internasjonale turnéer, som involverer lokalsamfunn.

Videre vil BPDA styrke kapasiteten til kunstnere og kultursektoren. Prosjektet har som mål å stimulere kunstnerisk og prosjektledelse gjennom et lederprogram, og å definere verktøy for å møte utfordringer i arbeidsmiljøet. Lokale kunstnere og andre sentrale interessenter vil møte på lokale Pulse-initiativer for å diskutere viktige innsikter og temaer som er høyst relevante for dansesektoren og nasjonale festivalers kontekst. Prosjektets langsiktige mål er å etablere et livlig og varig nettverk av europeiske dansefestivaler.

Medfinansiert av Kreativt Europa – EUs program for kulturell og kreativ sektor.