Maze: Shifting Boundaries

Å flytte grenser og utforske frihet gjennom dans: en direkte filmatisk danseopptreden fra andre siden av verden.

Innenfor et rammeverk av 24 kvadrater, flyttes og snus 24 dansere og 35 bevegelige pilarer, slik at rommet er i konstant endring. Forestillingen tar for seg grensene som preger våre samfunnsstrukturer, og hvordan disse hele tiden kan endres. Det ene øyeblikket beveger danserne seg mellom pilarene; i det neste flytter de på pilarene – og oppfordrer publikum til å tenke nytt og å utforske forskjellige mulige former for frihet.

Maze: Shifting Boundaries er en forestilling av Pewan Chow, som i 2017 mottok prisen for Årets artist (Dans) fra Rådet for Kunstnerisk utvikling i Hong Kong, og som er artistisk leder for Passoverdance.

Da Passoverdance ikke lengre kunne reise til Oslo grunnet COVID-19 ble forestillingen omformet til et møte mellom en filmregissør, 24 dansere og en koreograf. 11. oktober kan du oppleve dem hjemme, i din egen stue. I 25 minutter vil du oppleve en unik filmatisk danseopptreden som produseres i samarbeid med Vierlive. Forestillingen vil være tilgjengelig for streaming i fem dager.

"Shifting Boundaries slowed the pace of people in their daily lives, stoking their curiosity to stop and enjoy."

Hin-fung Fung, Dance Journal HK.

“3.0 transforms boundaries into distinctive features of the work… It makes dance a marvel for both the audience and performers.”

Ida Leung