Er det plass til alle (kvinne)kropper i dansekunsten?

Sted: Riksscenen
Dato og tidspunkt: 8.mars, ca 20:30
GRATIS!

Kropper er ulike og forandrer seg – gjennom livsfaser og alder, gjennom menstruasjonssyklus, graviditet og fødsel, gjennom kjønnstransformasjoner og funksjonsvariasjoner.
I undersøkelsen Foreldre i kunsten* oppga nylig 1 av 3 scenekunstnere å ha følt seg diskriminert/profesjonelt ekskludert i forbindelse med svangerskap. Er dette tall vi kan være bekjent av i likestillingslandet, og hva forteller det oss om scenekunstfeltets mekanismer? Hva går vi glipp av hvis kroppsmangfoldet ekskluderes?
På kvinnedagen inviterer CODA og Riksscenen til paneldebatt i etterkant av premieren på dansekompaniet Mamelukks forestilling Liv, som tematiserer kvinnekroppers mange overganger gjennom hallingdans.