EUROPE BEYOND ACCESS

EUROPE BEYOND ACCESS har blitt tildelt 2 millioner euro av Creative Europe-programmet til EU, som sikrer at verdens største transnasjonale kunst- og funksjonshemmingssamarbeid fortsetter til 2027.

EUROPE BEYOND ACCESS (EBA) er Europas største og mest innflytelsesrike transnasjonale initiativ for å fokusere på aktiv deltakelse av kunstnere med funksjonsnedsettelser i ‘mainstream’ dans og teater. Siden 2018 har programmet støttet danse- og teaterkunstnere med nedsatt funksjonsevne for å bryte glasstakene til moderne scenekunst.

 

I dag har CODA Oslo International Dance Festival gleden av å kunngjøre at andre generasjon av Europe Beyond Access, som vil vare i 4 år fra 2024 til 2027, har blitt tildelt €2 millioner fra EU – en sum som vil bli matchet av EBA-konsortiet.

Det nye programmet som ble kunngjort i dag vil:

– bestille og presentere dusinvis av nye danse- og teaterverk laget av kunstnere med nedsatt funksjonsevne. 3 store internasjonale samproduksjoner vil bli ledsaget av 19 andre nye lokale bestillingsverk, og 20 presentasjoner av eksisterende turnéverk – presentert i 10 land.

– støtte kunstnere med nedsatt funksjonsevne til å internasjonalisere sin innovative kunstneriske praksis og redusere den geografiske og kunstneriske
isolasjonen som oppleves spesielt av kunstnere med funksjonsnedsettelser. Hundrevis av kunstnere fra hele Europa vil delta i Residences, Workshops og multinasjonale kunstneriske laboratorier.

– utvikle et nettverk av ledende europeiske mainstream-organisasjoner med en forpliktelse til å presentere og bestille danse- og teaterkunstnere på det høyeste nivået av kunstnerisk praksis. De 10 kjernepartnerne i prosjektet vil samarbeide med flere titalls andre mainstream kulturinstitusjoner for å
presentere verk og dele beste praksis.

– utvikle verktøy og forståelse i det bredere scenekunstmarkedet – dele vår tro på at den europeiske kultursektoren snarest må redusere barrierer som oppleves av kunstnere med nedsatt funksjonsevne.

 

«CODA er svært glade for å bli med i et program som har bevist at noen av Europas mest spennende og innovative danseverk blir laget av kunstnere med funksjonsnedsettelser. Vi ser frem til å bygge våre relasjoner med funksjonshemmede kunstnere i Norge og støtte dem til å bygge sin kunstneriske praksis, og selvfølgelig lage spennende, provoserende og vakre danseverk»  

 

CODA Oslo International Dance Festival er en av ti ledende europeiske kulturorganisasjoner som utgjør EBA-konsortiet. I dette blir vi med Skånes Dansteater (Sverige), Holland Dance Festival (Nederland), Onassis Stegi (Hellas), Oriente Occidente Dance Festival (Italia), Kampnagel (Tyskland), Zamek Cultural Center (Polen), Project Arts Center (Irland), Mercat de les Flors (Spania) og Culturgest (Portugal). Vi får selskap av Associate Partner British Council (UK), som initierte og ledet det første Europe Beyond Access-
programmet fra 2018-2023.

Stine Nilsen, kunstnerisk leder og administrerende direktør i CODA sa: «CODA er svært glade for å bli med i et program som har bevist at noen av Europas mest spennende og innovative danseverk blir laget av kunstnere med funksjonsnedsettelser. Vi ser frem til å bygge våre relasjoner med funksjonshemmede kunstnere i Norge og støtte dem til å bygge sin kunstneriske praksis, og selvfølgelig lage spennende, provoserende og vakre danseverk.»

Mira Helenius, kunstnerisk leder for konsortiets ledende partner, Skånes Dansteater, lokalisert i Malmö, Sverige, sa: “Skånes Dansteater er stolt over å lede EBA-konsortiet i det som vil bli en bemerkelsesverdig reise. Vi er takknemlige til Creative Europe-programmet i EU for støtten de har gitt – slik at prosjektet fortsatt er et av de største kunst- og funksjonshemmingsprogrammene i verden. Vi er takknemlige til våre forgjengere, British Council, for at de ga stafettpinnen videre til oss som prosjektledere på prosjekter med så dyp innvirkning i Europas kultursektor. Men mest av alt er vi takknemlige for kunstnere og kulturfagfolk som fortsetter å stole på at vi støtter og oppmuntrer deres bemerkelsesverdige verk. Det er på tide å gå videre og la kunstnere med funksjonsnedsettelser ta ledelsen!»

Ben Evans, Europe Beyond Access-prosjektansvarlig sa: «I den perfekte verden ville ikke prosjekter som Europe Beyond Access være nødvendig: Kunstnere med funksjonsnedsettelser ville ha de samme mulighetene til å lære, utvikle sin kunstneriske praksis og presentere verkene sine som enhver annen kunstner; kulturelle arenaer vil være tilgjengelige for publikum med nedsatt funksjonsevne, men også for kunstnere og kulturarbeidere som identifiserer seg som funksjonsnedsatte, døve, nevrologiske eller kronisk syke; og kritikere, publikum og beslutningstakere i kunst ville virkelig anerkjenne det utmerkede og ofte radikale arbeidet til funksjonshemmede kunstnere. Men, dette er ikke tilfelle. Med denne finansieringen fra EU vil Europe Beyond Access fortsette å utfordre hele kultursektoren til å utvide tilgangen til funksjonsnedsatte som kunstnere, som kulturarbeidere og som publikum.»

 

Mer informasjon:

I samarbeid med det fireårige programmet er sentrale europeiske nettverk og transnasjonale institusjoner – forpliktet til å utvide kulturell tilgang over hele Europa.

Disse inkluderer:

Creative Europe Networks
• IETM International Network for Contemporary Performing Arts
• European Dancehouse Network
• European Festival Association
• On the Move
• Big Pulse Dance Alliance

Other European Networks
• ELIA: European Network of Higher Arts Education

National Networks
• Flanders Arts Institute
• UnLabel – Transnational & German Performing Arts Company and Policy
Exchange specialist

Mer informasjon om Europe Beyond Access finner du på prosjektets nettsted:
www.EuropeBeyondAccess.com

Der kan du finne eksempler på kunstnere støttet av prosjektet, filmer som utforsker kunstneriske ideer utforsket av EBA-kunstnere, og læringsressurser
rettet mot tre målgrupper: Mainstream Cultural Managers, Arts Policymakers og funksjonshemmede kunstnere