Absolutt Uten Tittel

Kulturhuset Hausmania

18. oktober - Kl 21.30

GRUSOMHETENS TEATER

Forestillingen ble laget til Europride -14, og vist som del av Pride House-programmet på Litteraturhuset, da i samarbeid med musiker Hege Rimestad.

Utgangspunktet er koreografens (sceniske) alter ego: en udefinerbar karakter, en skikkelse som verken er mann eller kvinne, barn eller voksen, enn si dyr eller menneske – og samtidig alt dette, i et omskiftelig spill.

Natur og kultur er uoversiktlig filtret inn i hverandre i menneskekroppen. Denne erkjennelsen er en grunnleggende inspirasjon for arbeidet.

Et mål for prosjektet er å åpne opp for kontakten med våre, uendelig mange (?) sider og spillerom.

Den sceniske figuren kan i teorien romme enhver bevegelse. Samtidig vil enhver bevegelse som iscenesettes sees i lys av konteksten, og få mening gjennom denne, her: CODA-festivalen.

Forestillingen er en improvisasjon.

Steffi Lund har vært aktiv som dansekunstner siden 1988.

Se www.steffilu.no

Koreografi og dans Steffi Lund

Scenografi Turid Ousland