As if (we would be)

Dansens Hus

13. oktober - Kl 21.00

Den nyeste forestillingen til koreograf Stephanie Thiersch og videokunstner Angela Melitopoulos tar utgangspunkt i fenomenet ’mimikry’ (fra plante- og dyreriket), som beskriver ulike mekanismer for kamuflasje og beskyttelseslikhet. Forestillingen er et multimedialt flettverk for syv dansere som undersøker sosial kamuflasje med bruk av ulike kroppskoder og hvordan vi tilpasser oss som individ og grupper i et moderne samfunn. Hva skjer når vi bryter ut av disse normene?

Stephanie Thiersch er koreograf med base i Köln. Hun har sin bakgrunn både fra klassisk og moderne ballett i Wiesbaden og CNC Montpellier under Dominique Bagouet. I tillegg har Thiersch studert litteratur med fokus på dans og medier ved Universitetet i Manheim og mediakunst ved Kunsthochschule für Medien i Köln. I 1999 etablerte hun kompaniet MOUVOIR, som består av et tverrkunstnerisk ensemble med dansere, musikere, skuespillere, DJ, scenekunstnere og koreografer fra hele verden. I samarbeid med Goethe Institut har hun de siste årene organisert utvekslingsprosjekter og laget koreografier i Sentral Amerika, Asia og Afrika.