Baller

Trikkehallen på Kjelsås

27. september - Kl 19.00

28. september - Kl 11.00

28. september - Kl 13.00

29. september - Kl 15.00

29. september - Kl 18.00

Fire menn beveger seg i et kammerspill om mot.

Mot ukjente krefter, bevegelige mål og en uendelighet av sirkler, kretser og baner.

Sammen med koreograf Odd Johan Fritzøe, billedkunstner Torhild Berg og komponist Hild Tafjord fabulerer danserne omkring samhandling, egenart og originalitet i kunstens herlige ballspill.

Kunstnerisk mot var begrunnelsen da Odd Johan Fritzøe i 2000 mottok Scenekunstprisen fra Danse – og Teatersentrum. Bevegelsen står i fokus i hans arbeider og kulturrelativisme og populærkulturelle fenomener er gjennomgangstemaer i hans forestillinger. Utdannet ved Statens Balletthøgskole og virket som danser i tyve år. Fritzøe koreograferer både egne prosjekter og for institusjoner – sist for Den Finske Nasjonalballetten i 2006.