Barn i profesjonell kunst

Dansens Hus

23. oktober - Kl 17.00

Er barn i profesjonell kunst en ‘’contradiction in terms’’? I flere kunstprosjekter den seinere tida er barn aktivt medvirkende. Hvordan ser vi på barn i ulike kunstprosjekter?

Er det mulig å likestille barnas bidrag med de profesjonelle kunstnernes? Hvordan forstår vi profesjonalitet i en sånn sammenheng? Hvor går grenselinja mellom pedagogikk og kunst? Eller er dette et kunstig skille? Bli med på debatten i Danserisk Samtale under CODA festivalen.