Coup Fatal

Dansens Hus

24. oktober - Kl 19.00

25. oktober - Kl 19.00

Coup Fatal er først og fremst en konsert, skapt gjennom utveksling og møter, på tvers av kulturer. Forestillingen gir uttrykk for en glede som trosser død og vold. Alain Platel vil dele et budskap med mer kraft enn den sedvanlige markering av sorg og medfølelse. På tross av at mange mennesker lever under uverdige og farlige forhold – scenografien i Coup Fatal er bygget av patronhylser funnet i kongolesiske krigssoner – overlever de med gleden og livslysten i behold. En opprørsk livslyst!

13 utøvere fra Kinshasa utfolder seg i Alain Platels koreografi. Komponisten Fabrizio Cassol og gitaristen Rodriguez Vangama er de musikalske regissørene. Musikernes bredde gjør at tradisjonell kongolesisk populærmusikk, rock og jazz blander seg med barokkfraser på naturlig og frodig vis. Det oppstår et nytt og spennende samtidsunivers rundt kontratenoren Serge Kakudjis arier, både scenisk og musikalsk.

Alain Platel startet les ballet C de la B i 1984. Kompaniet knytter til seg en rekke ulike kunstnere og de har stor suksess i hele verden med forestillingene sine. Det er tredje gang C de la B gjester Oslo og Dansens Hus; første gang var i 2011 med forestillingen GARDENIA under CODA festivalen.