DANCER

Black Box teater

17. oktober - Kl 17.00

18. oktober - Kl 19.00

Skjørhet og dristighet smelter sammen i ‘Dancer’, et danseverk med blikk på nevrodiversitet.

En gruppe dansere klapper og synger. De knipser med fingrene for å skape en felles rytme. Bevegelsene pulserer, flyter og brister på scenen. Sammen skaper deltakerne en fornøyelig polyfoni, der skjørhet og dristighet smelter sammen og kommuniserer en unik styrke.

‘Dancer’ utgjør siste del av den finske korografen Janina Rajakangas sin trilogi som utforsker, og gjør oppgjør mot, patriarkatet i hverdagen.

Verkene ‘Meadow’  (2021), ‘Venus’  (2022) og ‘Dancer’ (2023) synliggjør på ulike måter hvordan fedrenes makt sees og føles i hverdagen. En danser blir – bevisst eller ubevisst – begrenset av det restriktive samfunnet, noe som gjenspeiles i hvem som regnes som dansere, og ikke.

Koreograf Janina Rajakangas har selv vokst opp i, og lever i dag i en familie med nevromangfold. Disse erfaringene har gitt koreografen et personlig ønske om å bearbeide, og utvikle en ny metodikk for en mangfoldig og inkluderende dansekunst.

I ‘Dancer’ har Rajakangas jobbet spesifikt med å utvikle et stykke som tar hensyn til behovene til en nevrodivers gruppe dansere. De individuelle erfaringene har gitt næring til den koreografiske prosessen.

Rajakangas sitt kunstneriske arbeid har blitt vist på, og støttet av blant andre Zodiak Centre for New Dance, CODA International Dance Festival, Kiasma Theatre, The Place Theatre, Moving in November Festival og Baltic Circle.

‘Dancer’ hadde premiere på Kiasma-teateret i Helsinki i september 2023, og får sin norske premiere under CODA-festivalen.

 

 

Forestillingen er ment for alle de som ønsker et mer avslappet teatermiljø, og følger prinsippene for relaxed-forestillinger:

– Noen seter være tomme for å gi plass
– Du kan endre plass under forestillingen
– Å bevege deg, endre posisjon og gjøre andre ting du trenger for deg selv, er velkomment
– Hvis du ønsker å repetere noe du hører, lage ekko, eller på annen måte drar nytte av å lage lyd, er det velkomment
– Du kan når som helst forlate teaterområdet, og du er velkommen tilbake om du ønsker
– Ørepropper er tilgjengelig

Ta gjerne kontakt med Black Box på forhånd dersom du har spørsmål om tilgjengelighet eller behov for ekstra assistanse.