Dans og funksjonsnedsettelse – en verbal motsigelse som dansen trosser

Bærum Kulturhus

27. oktober - Kl 10.00

Hvordan påvirker det å ha funksjonsnedsettelse(r) dansen man skaper og utøver? Hva har inkludering i dans og scenekunst å si både på et personlig og politisk nivå?
Dette seminaret inviterer til digitale presentasjoner såvel som levende panelsamtaler, med engasjerende gruppediskusjoner og nettverksbygging.

Dans er funksjon på høyeste nivå. Når vi prater om dans og funksjonsnedsettelse er det mange som ikke kan se det for seg.
Vi ønsker velkommen til en dag der vi skal gjøre nettopp det – vi skal se det for oss. I samtaler med kunstnere som selv har funksjonsnedsettelse(r) skal vi snakke om hvordan deres perspektiv og kropp påvirker dansen og scenekunsten de skaper.
Vi inviterer også til samtaler og diskusjoner om hvordan vi kan bidra for å gjøre dans og scenekunst (mer) tilgjengelig, og seminaret vil bestå av digitale presentasjoner så vel som levende sirkelsamtaler, engasjerende gruppediskusjoner og nettverksbygging.

Claire Cunningham (UK), koreograf og aktivist, Tanja Erhart (AT), danser og aktivist, Elen Øyen (NO) fra Danselaboratoriet og Sebastian Tjørstad (NO), komiker og skuespiller, er i samtale, og vi har invitert inn representanter fra Kulturrådet, Ny Ung Kunst (NUK), Teater Manu, NTNU og Norges Arktisk Universitet (UiT) for samtaler og diskusjoner.

PROGRAM

Tegnspråktolk er dessverre ikke tilgjengelig

10.00-10.10 Velkomst og introduksjon v/ Stine Nilsen festivaldirektør og kunstnerisk leder for CODA – Oslo International Dance Festival.

10.10-11.05 Artist talk: Introduksjon av og samtaler med Tanja Erhart (AT) og Elen Øyen (NO)

11.05-11.20 Pause

11.20-12.15 Artist talk: Introduksjon av og samtaler med Claire Cunningham (UK) og Sebastian Tjørstad (NO)

12.15-12.35 Pause

12.35-12.45 Innblikk i noen prosesser og prosjekter som skal gjøre kunstfeltet (mer) tilgjengelig for kunstnere med funksjonsnedsettelser.

Kaja Tvedten Jorem og Monica Ifejilika fra Kulturrådet gir innblikk i pågående prosjekter som har som formål å gjøre kunstfeltet mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. Nanna Kathrine Edvardsen (stipendiat ved UiT) og Tine Skjold (Prosjektleder for NUK – Ny ung kunst, Festspillene i Nord-Norge) informerer om arbeidet med Inclusive Art-nettverk og utdanningen «Inclusive Art».

12.45-13.05 Diskusjonsgrupper

Vi deler oss i grupper på to og to for å drøfte: Hva er de viktigste spørsmålene vi må stille oss selv og andre for å gjøre dans (mer) tilgjengelig

13.05-13.30 Sirkelsamtale: Hva betyr det at man har eller tar utgangspunkt i funksjonsvariasjoner i skapende arbeid?

Stine Nilsen i samtale med Sebastian Tjørstad, Maria Terese Engdahl-Høgåsen og Ådne Sekkelsten.

13.30-14.30 Lunsj

14.30-16.30 Parallelle møter

I denne delen vil to samtaler/ diskusjonsforum foregå parallelt. Etter å ha vært med i den ene kan man ta del i den andre. Det er 15 min pause i mellom samtalene, samt 15 min avrunding sammen på slutten.

45 min: Samtale 1: Inclusive Art in practice

Hva er praktiske elementer vi kan/må ha med oss når vi jobber med mangfold kunstnerisk?
Hva trenger vi som arrangører for å vite hva som skal gjøres, og hvor finner vi denne informasjonen?
Med Maria Terese Engdahl-Høgåsen og Jean-Baptiste Baele.

45 min: Samtale 2: Innspillsmøte: Inclusive Art-Utdanning

Festspillene i Nord-Norge, Norges Arktiske Universitet (UiT) og Norges Arktiske Universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) har fått midler til å utvikle studieplan for en Inclusive Art-utdanning. Utdanningen skal fungere som en videreutdanning på MA-nivå der man utdanner interdisiplinære aktører med spesialkompetanse på å ivareta mangfold i kulturlivet. Målgruppen for utdanningen er arbeidslivet (kunst- og kulturfeltet), og utdanningen skal ta utgangspunkt i samfunnets og arbeidslivets erfaringer.

I dette innspillsmøtet ønsker vi å lytte til dine tanker om en slik utdanning. Vi lurer for eksempel på:

  • Hva opplever du at mangler eller trengs for å kunne legge til rette for en mangfoldig virksomhet?
  • Hvem skal utdannes?
  • Hva bør en slik utdanning bestå av for at den skal ha verdi?
  • For hvem skal den ha verdi? På hvilken måte?

Samtalen ledes av Nanna Kathrine Edvardsen og Tine Skjold.