Danseforskning i Norge

Kunsthøgskolen i Oslo

21. september - Kl 13.00

Seminaret arrangeres av den norske avdelingen av NOFOD, og vil se nærmere på hva som foregår av forskning på dans i Norge i dag. Det vil bli en presentasjon og diskusjon av noen pågående og avsluttede teoretiske og praktisk – orienterte forskningsprosjekter, og dersom du har et prosjekt du vil presentere, kan du sende en epost med en forespørsel om dette til anne.fiskvik@hf.ntnu.no.