DEN KOMPLEKSE OG REBELSKE KROPPEN

Høyskolen Kristiania

17. oktober - Kl 14.30

Den polske dansekunstneren Tatiana Cholewa leder unikt bevegelsesverksted som redefinerer konseptet om danseren.

Cholewa beskriver seg selv som en “bevegelsesperson”, en dans- er og utøver som skaper profesjonell kunst med en kompleks og rebelsk kropp.

Hun mener at hennes tilstedeværelse på scenen redefinerer konseptet om danseren, da den forstyrrer tidligere forestillinger om en dansende kropp. Rullestolen er en del av hennes bevegelsesmønster, og av og til en rekvisitt. Bevegelsene stammer fra hennes opplevde begrensninger i hverdagen, samtidig er dette en virkelighet som gjør henne i stand til å skape nytt arbeid.

I denne workshopen vil deltakerne jobbe individuelt, en-til-en og i større gruppe; Deltakerne stimuleres til å utforske kroppen ved å fokusere på seg selv og egne behov for bevegelse, å søke felles elementer i mangfoldet og til slutt felles handling i ulike konfigurasjoner.

Workshopen er en del av prosjektet ‘Obecność / Presence’. Obecność / Presence» og presenteres i samar- beid med danseklubben Fristil, og med støtte fra ZAMEK Culture Center i Poznan, Polen, Island, Liechtenstein og