DiS Høstseminar

PRODA / Rom for Dans

28. september - Kl 10.00

29. september - Kl 10.00

30. september - Kl 10.00

Kurs A: Enkle verktøy for deg som underviser dans i Grunnskolen
Kurs B: Del 2 fagspesifikke kurs i VGS med vekt på Klassisk teknikk og metode.

Foreløpig timeplan og kursholdere:
Sentrale faktorer i klassisk ballettundervisning ved representanter fra Den Norske Operas ballettskole.
Faglig Forum: Trine Svee presenterer sitt arbeide med dans
Grunntreningsprinsipper: Håvard Engell
Komposisjonsverktøy (fellesfag): Karstein Solli, scenekunstner, underviser stemme/tekst og dans på Skolen for samtidsdans
Enkle verktøy-Dans med barn: Wenche Halvorsen, master ped. dans, og Lene Syversen danser og grunnskolelærer.
Læreplandiskusjoner