FESTEN

Nynorskens Hus

30. oktober - Kl 15.00

30. oktober - Kl 18.00

31. oktober - Kl 15.00

31. oktober - Kl 18.00

FESTEN – en danseforestilling for og med ungdom.

FESTEN leker med begrepet «fest» som symbol på livet. Gjennom bruk av sosiale medier i kombinasjon med sitt sceniske uttrykk, tar FESTEN på seg oppgaven med å forstå ungdommens sosiokulturelle normer, og deres måter å kommunisere på.

Forestillingen speiler det mikrounivers og de utfordringer ungdommer står overfor i møtet med den krevende balansegangen det er å stå opp for seg selv, sette grenser for seg selv – og samtidig kjenne tilhørighet til en gruppe. Kommunikasjonen foregår også i et parallelt univers, på nett. FESTEN tematiserer hvordan det er blitt viktigere å vise hvordan man lever, enn å faktisk leve.

 

Forestillingen leder publikum gjennom ungdommenes egne historier, hvor den ensomheten vi alle lever i, illustreres via vidt forskjellige opplevelser av samme fest. For noen av personene i handlingen representerer festen lykke, inkludering, nettverksbygging, humor og samvær. For andre smaker festen av utestenging, ensomhet, skamfølelse, overgrep og dårlige ruserfaringer.

Utøvere Nanna Knutsson, Oliver Paulsson, Lars Henriksen og Melanie Kajanne Källström

ODE Ung er en selvstendig stiftelse som ble etablert i 2012 og ledes av Nina Lill Svendsen og Christer Tornell, to etablerte dansekunstnere. I sine produksjoner tar ODE Ung utgangspunkt i tematikk basert på ungdommers egne og selvopplevde historier – utarbeidet i samråd med ungdommene. I arbeidet med produksjonene hentes et bredt spekter av samarbeidspartnere inn til det kreative arbeidet. I dette tilfellet vil 10-15 ungdommer fra Edvard Munch videregående skole medvirke sammen med profesjonelle dansere.