Filmatiske danseforestillinger

VEGA scene, salongen

10. oktober - Kl 16.00

Under årets festival samarbeider CODA med den digitale plattformen Vierlive, og denne panelsamtalen er viet de digitale mulighetene og utfordringene kulturlivet har jobbet under tidligere – og under nedstengningen av Norge. Ytterligere muligheter har åpnet seg, parallelt med at vi er blitt tvunget til å «tenke digitalt» når vi skal jobbe på tvers av landegrenser. Hva skjer med den levende scenekunsten når den formidles via skjerm? Hva kan digitalisering tilføre øyeblikkopplevelsen av dans – og den videre utviklingen av kunstformen? Sammen med en filmregissør, en musiker og en koreograf tar vi debatten om hvordan den levende scenekunsten kan formidles på skjerm – og hvilke tanker panelet gjør seg om fremtiden.

Paneldeltakere

Ines Belli, Jonas Barsten, Haakon Mathisen
Moderator: Ragnhild Tronstad