Foreldre i kunsten

Oslo Parkour Park

21. oktober - Kl 09.30

Er du kunstner og forelder? Tenker du på å få barn og ønsker mer informasjon om støtte, strukturer og praktiske erfaringer fra andre kunstnere?

Dette seminaret deler ferske data fra vår undersøkelse om å være ‘Foreldre i kunsten’ i Norge, forskning fra bevegelseskunstner Katelyn Skelley samt info og debatt med organisasjonen Balansekunst. Ilse Ghekiere og Olive Bieringa fra PRAXIS Oslo fasiliterer dagen med tid for fysisk utfoldelse og utveksling av praktiske erfaringer.

Dagen er delt i to 2.5 timers bolker som man kan delta på separat eller som en hel dag.

Velkommen til en dag med aktive samtaler og refleksjon. Ta gjerne på komfortable klær da vi starter med litt bevegelse for å skape en god start på dagen.

PROGRAM
09.30-9.45 Velkommen
9.45 – 10.15 Kontemplativ dansepraksis: en reflekterende meditasjons- og bevegelsesøvelse for kunstnere fra alle disipliner med Olive Bieringa
10.15 – 10.45 Ilse Ghekiere deler data fra spørreundersøkelsen
10.45 -11 Balansekunst med Katinka Maraz
11-12.30 Workshop med Katelyn Skelley
12.30-13.15 Lunsj
13.15 -15 Tilrettelagte små gruppediskusjoner ledet av Olive Bieringa
15 – 15.15 Oppsummering med Ilse Ghekiere
15.15 -15.30 Avslutning

Seminaret er arrangert av «Et langt liv i scenekunsten» (ELLIS), i samarbeid med Balansekunst.
ELLIS er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA – Profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen som sammen gjør ulike tiltak for å bedre scenekunstfeltet.

Merk at arrangementet foregår på engelsk. Samtaler og refleksjon på norsk er selvsagt velkomment.

Har du ikke mulighet til å delta? Vi streamer hele foredraget på Zoom. Klikk her for livestream