Foreldre i kunsten

Oslo Parkour Park

21. oktober - Kl 09.30

Er du kunstner og forelder? Tenker du på å få barn og ønsker mer informasjon om støtte, strukturer og praktiske erfaringer fra andre kunstnere?

Dette seminaret deler ferske data fra vår undersøkelse om å være ‘Foreldre i kunsten’ i Norge, forskning fra bevegelseskunstner Katelyn Skelley samt info og debatt med organisasjonen Balansekunst. Ilse Ghekiere og Olive Bieringa fra PRAXIS Oslo fasiliterer dagen med tid for fysisk utfoldelse og utveksling av praktiske erfaringer.
Dagen er delt i to 2.5 timers bolker som man kan delta på separat eller som en hel dag.

Seminaret er arrangert av «Et langt liv i scenekunsten» (ELLIS), i samarbeid med Balansekunst.
ELLIS er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA – Profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen som sammen gjør ulike tiltak for å bedre scenekunstfeltet.