GESTR

Riksscenen

24. oktober - Kl 19.00

Du kommer tett på aktørene, og dine valg påvirker forestillingen!
Gjestfridom er ein raskt forsvinnande verdi i verda. Er vi den siste generasjonen som opplev at det bankar på døra? Burde gjestfridom vore på UNESCO si fareliste for immateriell kulturarv?

Kva er det vanskelegaste å servere som vert i dag? Tilgjengeligheit?

I FRIKARs GESTR er Sudesh Adhana og Hallgrim Hansegård inspirert av gamle, lokale tradisjonar som Upanishadene og Håvamål til å kaste lys på ekstreme aspekt ved relasjonen mellom vert og gjest. Ut frå dette har det vokse fram særeigne bevegelseskvalitetar og koreografiar til musikk av Maja Ratkje.

Som vertar i GESTR har vi gleda av å invitere publikum som gjestar, og gjennom strategiar frå ulike type besøk ynskjer vi å skapa rom for å bli kjent på nye måtar. GESTR er som eit sendebod der du er ekstra verdifull for vertane.