GRAND JETÉ

Dansens Hus

12. oktober - Kl 17.00

13. oktober - Kl 19.00

En hyllest til et av ballettkunstens mest kjente – og utfordrende – trinn.

Grand jeté, eller den store spagaten i luften, anses som ett av de mest imponerende og virtuose trinnene i ballettkunsten. Som et forsøk på å unnslippe tyngdekraften er grand jeté et overgangstrinn som består av et øyeblikks oppheng, etterfulgt av et «kast» av seg selv i luften.

I ‘GRAND JETÉ’ utforsker den prisvinnende, italienske koreografen Silvia Gribaudi, sammen med MM Contemporary Dance Company ledet av Michele Merola, den metaforiske betydningen av det historiske steget.

Gribaudi har i over to tiår forsket på kroppens sosiale betydning, der forholdet mellom utøvere og publikum står sentralt, gjerne ispedd et komisk element. Ved å plassere et av ballettkunstens mest eksplosive steg i en hverdagslig kontekst, åpner ‘GRAND JETÉ’ for muligheten til å utfordre, og gjøre opprør mot det tilsynelatende irreversible i menneskers handlinger.

Hvilke anstrengelser ligger til grunn for ett av verdens mest utfordrende trinn? Hvordan håndteres en eventuell fiasko? Er det enkelt å prøve på nytt?

I denne forestillingen står koreografen selv på scenen, sammen med 10 yngre dansere. «Det er de unge som kan få hele menneskeheten til å ta til å ta et sprang», forklarer Gribaudi, – «derfor har jeg valgt et kompani av unge mennesker som har lidenskapen og lysten til å ta oss med til andre verdener. Det starter med en grand plié, og ender opp i en felles GRAND JETÉ!»

 

www.silviagribaudi.com

‘GRAND JETÉ’ er co-produsert av Big Pulse Dance Alliance, støttet av EU-programmet Kreativ Europa.