HANDS ON/OFF

Oslo by

12. oktober - Kl 00.00

17. oktober - Kl 00.00

18. oktober - Kl 00.00

19. oktober - Kl 00.00

26. oktober - Kl 00.00

Åpent og gratis arrangement

‘Hands on/off’ er en serie med vandrende duetter som lar et uforvarende publikum møte den uforutsigbare berøringen.
En berøring går ikke upåaktet hen, den setter spor. Den som berører, kan ikke unngå å bli berørt, og risikerer dermed å avsløre seg selv. Gjennom kropp og berøring får spenningen mellom kultur, samfunn og menneskelig natur utspille seg. Bevegelige, improviserende kropper kan utfordre normer; noe spontant kan oppstå, som ingen strukturer kan forutse og regulere.

Forestillingen vises følgende steder og tider

Torggata & Markveien
12. oktober, kl. 11:30 – 13:00

Karl Johan
12. oktober, kl. 14:00 – 15:00

Nationaltheatret
17. oktober, kl. 09:30 – 10:30

Nationaltheatret
18. oktober, kl. 18:00 – 19:00

Oslo City
19. oktober, kl. 11:30 – 13:00

Karl Johan
19. oktober, kl. 14:00 – 15:00

Tøyen Torg
26. oktober, kl. 13:00 – 14:00

Siden endt utdannelse som dansekunstner og koreograf ved Kunsthøgskolen i Amsterdam (SNDO 1987–91) har Katrine Kirsebom fordypet seg i improvisasjon. En rekke av hennes prosjekter utforsker uterom/offentlige rom som scenisk arena:

«Jeg har et slags elsk/hat- forhold til rom som ikke nødvendigvis gir kunsten forrang, og opplever det som tvetydig og utfordrende. Kan det i et ikke-scenisk rom oppstå en annen form for intimitet enn i en tradisjonell scene/sal-setting»?

Katrine Kirsebom