HORDE

Operataket

23. oktober - Kl 16.00

24. oktober - Kl 16.00

Vi følger gjeldende smittevernsregler på våre arrangementer.

I denne urpremieren fra de to anerkjente koreografene Ingri Fiksdal og Solveig Styve Holte, jobber danser Amie Mbye sammen med 9 ungdommer fra bydel Gamle Oslo for å skape HORDE.

Denne produksjonen er en lønnet sommerjobb for ni jenter i alderen 15-18 år, fra bydel Gamle Oslo. HORDE er et koreografisk verk som både gjennom praktisk organisering, så vel som kunstnerisk uttrykk, tematiserer hvem som kan få tilgang til kunstnerisk arbeid. Prosjektet undersøker hvordan koreografi kan virke som sosial endringsagent for andre mulige fremtidige fellesskap. HORDE inkluderer ny musikk ved Rohey Talaah og kostymer av designere Elnaz og Mahtab Garagari.

HORDE er en øvelse i gjensidig sensibilitet og lytting. Det koreografiske språket rommer flerstemmige måter å agere som et fellesskap, hvor massens kraft og evne til å skape endring blir synlig.

Tre ord: Ungt, mangefasettert, kraftfullt

Ingri Fiksdal og Solveig Styve Holte er to anerkjente norske koreografer som har produsert og turnert danseforestillinger nasjonalt og internasjonalt. Amie Mbye er danser og utøver sammen med 9 ungdommer fra bydel Gamle Oslo

 

Denne forestillingen presenteres i samarbeid med MUNCH, og er co-produsert av MUNCH, CODA, Kunsthøgskolen i Oslo og Dansens Hus.

Vi er interessert i å skape ein performance som kan gi mangfoldige forestillingar og estetiske erfaringer av kva det vil seie å vere ei samling eller ein horde. I det koreografiske vil vi sjå etter fleirstemmige og kontrasterande referansar for felleskapet.