Human Touch

Den Norske Opera og Ballett

4. oktober - Kl 16.30

5. oktober - Kl 16.00

6. oktober - Kl 18.00

I OPERA FOAJEEN

I Operaens store, luftige foajé, med publikum fritt vandrende fra et sted til et annet, fire dansere møtes i korte samdanser. Selve møtet – the human touch – initierer dansen, som skapes der og da: Gjennom såkalt stedsspesifikk kontaktimprovisasjon oppstår form og uttrykk spontant i forestillingsøyeblikket.

Katrine Kirsebom er kunstnerisk leder for CODAImpro. Hun utdannet seg ved kunsthøyskoler i Nederland og har virket i det norske frie sceniske feltet i 20 år, med vekt på danseimprovisasjon.