Hut #6: MiniBo

Den Norske Opera og Ballett

15. oktober - Kl 12.00

16. oktober - Kl 12.00

17. oktober - Kl 12.00

18. oktober - Kl 12.00

19. oktober - Kl 12.00

22. oktober - Kl 12.00

jill sigman/thinkdance / Kristin Norderval & Amund Sveen (USA/NO)

Norderval, Sigman, Sveen og Storsveen med inviterte gjester, installerer seg i Operahusets foaje med en performance-installasjon som blander dans, ny musikk, billedkunst og live art. Prosjektet dreier seg om en midlertidig struktur bygget av resirkulerte materialer, natur og planter. Gjennom aktiviteter som dans, planting og te-servering, utforsker de konseptet ’’hjem’’ og stiller spørsmål om hva et hjem er med mindre energi og mer søppel. Med The Hut fortsetter Sigman og Nordervals tidligere samarbeidsprosjekter med fokus på miljø og grønn energi.

Jill Sigman er koreograf og multimedia kunstner bosatt i New York. Sigman har bakgrunn fra klassisk ballett ved Joffrey Ballet og moderne dans ved Princeton University. I 1998 etablerte hun kompaniet jill sigman/thinkdance. Sigmans arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom dans, teater og billedkunst, ofte med fokus på relasjonen individ og samfunn. Hut #6 er en del av hennes pågående Hut Project; en serie steds-spesifikke installasjoner som utforsker bærekraftig utvikling og bolig-spørsmål.

Kristin Norderval er komponist og sanger som har spesialisert seg på å utvikle verk for stemme, opera, tverrfaglige prosjekter og interaktiv teknologi. Norderval er utdannet ved Manhattan School of Music, San Francisco Conservatory of Music og The University of Washington. Hun har levert bestillingsverk til Den Anden Opera i København, Bucureşti International Dance Festival og Parthenia Viol Consort. Norderval har medvirket som solist med blant andre Oslo Sinfonietta, Philip Glass Ensemble, Nederland Dans Theater og San Francisco Symphony.