Hva er galt med naturen?

Bærum Kulturhus

21. oktober - Kl 13.30

Gjennom dypøkologien til Arne Næss har tenkning om naturen fått en sentral plass i norsk filosofi. Mange forskere sier at vi nå befinner oss i Antropocen, menneskets tidsalder. Vi lever i en natur som vi for en stor del innretter etter våre egne menneskelige interesser. Men noe er tydeligvis galt med naturen – ting går ikke etter planen. Hvor går vi herfra? Er teknologi en del av løsningen, eller problemet? Og hvordan kan kunsten bidra til å sette miljøpolitisk dagsorden?