Impro Ambulante

Riksscenen

14. oktober - Kl 19.00

15. oktober - Kl 17.00

Med himmelen som tak, med ulike bygninger, er scenerommet stort og åpent. Danserens bevegelse er et senter omgitt av en ubegrenset periferi. Den improvisatoriske settingen tilsier at utøverne ikke søker et ferdig koreografisk svar, men bringer seg selv og publikum inn i en pågående prosess.

Et møte med det råe sceniske rommet – alene og sammen, hvor endelig form og uttrykk oppstår i det skapende forestillingsøyeblikket. Danseren beveger seg inn i uforutsigbare landskap, skaper komplekse strukturer som kun kan oppstå i åpen improvisasjon. Forestillingene vil derfor være ulike og unike. Været vil spille en aktiv rolle i forestillingen, både for dansere og publikum.

Publikum kan fritt bevege seg og observere fra nye ståsteder. Forestillingen speiler fortid, dansekunstnerens avklarhet, men også til da ukjente nye muligheter, alt samlet i nåtidige ekspanderte danseriske øyeblikk.