Innhold og identitet

Kunsthøgskolen i Oslo

6. oktober - Kl 15.00

Kritikerlaget retter blikket mot fremtiden og Den Norske Operas virksomhet i Bjørvika hvor ballett og opera for første gang i historien blir likestilte kunstarter. Nærmest samtidig med dette åpner også Dansen Hus sine nye lokaler på Vulkantomta på Grünerløkka i Oslo.

Hvilke nye muligheter og utfordringer åpner dette for dansekunsten i Norge?
Hva er målene og hva er det norske særpreget ved disse institusjonene?
Hvilken plass har norske koreografer på repertoaret (Nasjonalballetten) som hittil har vært dominert av internasjonale klassikere og utenlandske koreografer?
Samarbeide mellom Nasjonalballetten, Carte Blanche og frie dansekompanier?

I panelet:

Espen Giljane: Ballettsjef ved Den Norske Opera

Karene Lyngholm: Kunstnerisk og administrativ leder ved Dansens Hus

Arne Fagerholt: Kunstnerisk leder Carte Blanche

Ordstyrer: Annette Mürer