Kultur og migrasjon

Litteraturhuset

14. oktober - Kl 09.00

Hvordan kan kulturinstitusjoner i Europa bidra til et interkulturelt samfunn?

Europa står overfor svært viktige spørsmål om migrasjon, mobilitet og identitet. Den politiske respons på immigrasjonen har til nå vært begrenset til et spørsmål om sikkerhet.

Europa må imidlertid også ta utfordringen som ligger i å få bedre kunnskap og bevissthet om sitt eget kulturelle mangfold og synliggjøre en mulig europeisk identitet, full av variasjon.

På dette seminaret vil vi forsøke å besvare følgende spørsmål, ved tverrfaglig tilnærming og gjennom europeiske eksempler: Hvordan kan interkulturell dialog styrke vår forståelse av kulturelt mangfold og migrasjon? Og – mer spesifikt – hvordan kan kulturinstitusjonenes programmering få oss til å tenke annerledes med hensyn til migrasjon, mobilitet og identitet?