Legacy – Gatekulturens arv

Riksscenen

3. oktober - Kl 19.00

3. oktober - Kl 22.00

Legacy er en forestilling hvor utdrag fra sigøyner- og hiphop kulturen blir vist gjennom dans og musikk på en og samme scene. To sterke kulturer med sterke bånd og tradisjoner til musikk, sang og dans, der selve kjernen er samholdet! Likhetene er mange og ulikhetene enda flere, men de har til felles at de er innvandrede gatekulturer her i landet, som krever sine plasser i samfunnet. Dette opprører mange, men interesserer andre. Skaper deres tilstedeværelse en ubalanse i samfunnet? Kan vi lære noe av dem? Kan de lære noe av hverandre