Looking Glass

Rommen Scene

17. oktober - Kl 18.00

Fire profesjonelle dansere og en gjeng studenter og elever utforsker egenverdi og identitet, i et rom fylt av diskokuler. 

 

“The world will ask you (who you are), and if you don’t know, the world will tell you” – Carl Jung

Hva er et speil? Hvordan bruker vi speilet? Hvem ser vi i speilet?

Det finnes en speilteori som slår fast at vi mennesker dømmer og vurderer oss selv på bakgrunn av andre. Vi hermer, kopierer, reflekterer og tilpasser vår oppførsel tilsvarende. Disse refleksjonene følger oss i alle stadier og aldre på livets vei.

 

 

Akkurat som et speil, består disckokuler av mange små speil som gir oss et fragmentert speilbilde tilbake. De fragmenterte refleksjonene i diskokulene viser bare bruddstykker av sannheten, eller kanskje også nye sannheter som kolliderer med vår egen virkelighetsoppfatning og dermed gir nye perspektiver.

«Looking glass» er en sterk, visuell forestilling som sammen med fire profesjonelle dansere som engasjerer studenter og elever i kunsten.

Koreograf Roskva Yasmin Andersen har i samarbeid med elever på ulike skoler improvisert rundt ulike ord, spørsmål og situasjoner for å komme til kjernen av hvordan hver enkelt ser på seg selv både som danser, og individ.

I et rom fylt av av diskokuler og fengende musikk, møtes en gjeng bevegende og utforskende kropper i en fragmentert flyt, både i gruppe og alene.

Inn og ut av den ukjente stemningen discokulen gir, utforsker de fire danserne og ungdommene en rekke emosjonelle og filosofiske problemstillinger knyttet til det å være ung, å vokse opp, og å ta valg.

Hvordan vurderer vi oss selv i speilet? Og hvordan speiler vi oss i andre mennesker?