Makig Dances – Compositional and poetic richness

Rom For Dans

30. september - Kl 11.00

1. oktober - Kl 11.00

2. oktober - Kl 11.00

3. oktober - Kl 11.00

4. oktober - Kl 11.00

Julyen Hamiltons undervisning handler om å skape dans og utvikle den teknikken som trengs for å forenkle dette arbeidet. Med sin bakgrunn både som solist og utøver, har Hamilton stor erfaring om hvordan kunnskap, erfaring og intuisjon kan brukes i den skapende prosessen. Ikke minst når man skaper og organiserer materialet der og da, foran sitt publikum, som Hamilton gjerne gjør. Hans evne til å formidle essensielle prinsipper gjør at dansere med vidt forskjellig bakgrunn vil ha stort utbytte av hans undervisning.