Min lidenskap for dans

Kunsthøgskolen i Oslo

19. oktober - Kl 13.00

FOREDRAG
Susanne Linke: Min lidenskap for dans

Susanne Linke forteller om sin karriere og sin lidenskap for dansen. Linke er en av de sentrale pionérene i tysk danseteater. I arbeidene sine søker hun verken å formidle tydelige politiske standpunkt eller å la motstridende følelser støte sammen. Linkes verk frembringer følelser, men de oppstår av en presis og nøye gjennomarbeidet form. Hun tar opp temaer med sosial betydning, men hun unngår tydelige holdninger og posisjoner. Hennes koreografiske kvaliteter kan måles i alt materiale som forkastes i prosessen til ferdig arbeid.

Det kan virke som en motsigelse, men ved å arbeide med form blir poesi skapt ut av abstraksjon. Susanne Linke benyttet seg også av denne arbeidsmetoden i sine tidlige verk hvor hun satte søkelyset på kvinnerelaterte temaer. I den berømte soloforestillingen Im Bade wannen (1980) overskrider komposisjonen kjønnsproblematikken og Linke lar alltid stykket få en åpen avslutning.