Murder in Dreamland

Dansens Hus

9. oktober - Kl 18.45

10. oktober - Kl 18.45

Murder in Dreamland del 2 og 3 lar ni tverrfaglige kunstnere med bakgrunn fra Norge, England, Frankrike og Libanon i et utviklet alter ego utspille en murder case langs Akerselva på baksiden av Dansens Hus, Vulkan.

Prosjektet kan skues gjennom vinduene i foajen til Dansens Hus, og sirkulerer rundt det brutale vakre som omhandler brutte drømmer, død og det urbane, i kontrast til opphøyd kunst. De to avsluttende delene utspilles i sterke kontraster. Ved elvebredden og midt i elva i Murder in the Urban Heart, og i elva og videre ut gjennom det digitale i Exit Dreamland.

Les mer på http://www.murdercoda.blogspot.com/