Nordisk Forum for Danseforskning (NOFOD)

Høyskolen Kristiania, Institutt for scenekunst, Urtegata 9, Oslo

30. oktober - Kl 11.00

NOFOD Norge (Nordisk forum for danseforskning) inviterer medlemmer og alle andre interesserte til et tretimers seminar med presentasjoner, diskusjoner og utveksling av forskning innen dansevitenskap og dansekunst.

NOFOD er en ideell organisasjon som har som mål å fremme, styrke og samle mangfoldet av danseforskning, dansekunnskap og dansepraksis i en nordisk kontekst. Se NOFODs nettside for mer informasjon: www.nofod.org.

Vi håper at mange har lyst og mulighet til å delta med presentasjoner og/eller som tilhørere og at både akademisk og kunstnerisk forskning vil bli representert.

Alle temaer er velkommen – gjerne, men ikke utelukkende, rundt årets festivaltema «supermennesket»:

Presentasjonsforslag og bio sendes inn her: påmeldingsskjema
Lengde på presentasjonene vil være mellom 10 og 20 minutter pr. presentasjon avhengig av hvor mange som
melder seg på. Vennligst oppgi om det er en akademisk eller kunstnerisk presentasjon, om det er en stipendiatpresentasjon, masterpresentasjon eller annet. Oppgi språk for presentasjonen (norsk, nordisk eller engelsk), ønsket lengde for presentasjonen og eventuelle tekniske behov.

Frister
Innsending av abstract 30. september 2021
Tilbakemelding på innsendte forslag 10. oktober 2021
På grunn av smittevern må alle deltagere reservere/kjøpe billett her.