Norsk dansehistorisk dag

Bærum Kulturhus

20. oktober - Kl 12.30

Vi ønsker velkommen til Norsk Dansehistorisk Dag under CODA 2017! I forbindelse med Ingun Bjørnsgaard Prosjekts 25-års jubileum og ny urpremiere inviterer vi til et arrangement i dansehistoriens tegn. 

 

Norsk Dansehistorisk foredrag

Dansehistoriker Sigrid Øvreås Svendal vil i dette foredraget gi oss et innblikk i det norske dansefeltets utvikling fra 1960-tallet og frem mot i dag – med nikk til kunstnerne som presenteres under dagsprogrammet. Foredraget er en del av Norsk Dansehistorisk dag, og presenteres i samarbeid med Danseinformasjonen.

Rekonstruksjon eller mimring? Kritikersalong om dansekunst og historie

Hva er verdien av å gjenoppta, rekonstruere eller minnes en danseforestilling som ble produsert for flere år siden? Kan en live gjenopptakelse sees som et rent dokumentarisk og historisk prosjekt, eller vil verket uunngåelig bli vurdert i lys av sin samtid? I årets kritikersalong vil et panel bestående av både utøvere og teoretikere diskutere hvordan og med hvilke intensjoner dansekunstnere og programmerere vender seg mot dansehistorien. Hvilke blikk kan man som publikum eller kritiker anvende på slike gjenopptakelser, rekonstruksjoner eller mimringer?

Paneldeltakere Pernille Holden (dansekunstner), Sigrid Øvreås Svendal (dansehistoriker), Andrea Keiz (fra Tanzfond Erbes) og Stine Nilsen (kunstnerisk leder CODA)

Debattleder Snelle Ingrid Hall

Kritikersalongen arrangeres av Norsk Kritikerlags seksjon for teater, musikk og dans, i samarbeid med Bærum Kulturhus, regionalt kompetansesenter for dans og CODA Oslo International Dance Festival.

Salongen kan ses i sammenheng med Black Box Teaters Roundtable & Debate På felles grunn? Gjenskaping, rekonstruksjon og appropriasjon i scenekunsten, 8. nov. 2017 kl 16.30.