Notes On Frailty

Bærum Kulturhus

19. januar - Kl 19.30

20. oktober - Kl 19.30

I Notes on Frailty, undersøker Ingun Bjørnsgaard kompleksiteten i kvinnelighet som tema, i nært samarbeid med fire betrodde dansere.

Med referanse til feministisk filosofi, beveger koreografens muser seg mellom det opphøyde og det trivielle i en koreografisk utforskning av den fine linjen mellom menneskelig skjønnhet og skrøpelighet.

Bevegelsesmaterialet utfordrer kulturelle forestillinger og motsetninger knyttet til det feminine og det maskuline, gjennom Bjørnsgaards særegne kompositoriske kombinasjon av formal detaljrikdom og hverdagslig patos.

Danserne deler indre konflikt og hverandres friksjoner, men også lengselen etter å overskride eksistensiell ensomhet. I maleriske tablåer, vikler de seg inn og ut av tilbøyeligheter og opptegnelser som forhandler mellom ren væren og dynamisk ekspansjon.

Komponist og musiker Christian Wallumrød skaper ny musikk til forestillingen, som en del av den subtile undersøkelsen av relasjonen mellom bevegelse og musikk som kjennetegner Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.

Performance og utstilling i foajéen

Notes on Frailty viderefører utforskningen av kvinnelighet og kjønn som ledemotiv i Ingun Bjørnsgaards tidlige koreografiske verk, og markerer Ingun Bjørnsgaard Prosjekts 25-årsjubileum. I anledning jubileet, presenteres også en performance som henter koreografiske og scenografiske elementer fra tidligere forestillinger og kompaniets estetikk. Performance-prosjektet omformulerer fragmenter blant annet fra Sleeping Beauty (1994) og Sjøen (2010), i Ingun Bjørnsgaard Prosjekts idiosynkratiske undersøkelse av det moderne menneskets motsetningsfylte skjørhet.