ONE DROP

Bærum Kulturhus

14. oktober - Kl 19.00

15. oktober - Kl 16.00

Nytt, spektakulært verk signert Sonya Lindfors forsøker det tilsynelatende umulige: Å drepe det udødelige.

Hva slags kropper, fortellinger og historier legger scenen til rette for? Og hva slags spøkelser danser vi med?

Verden oppfattes i stor grad gjennom sosiale konstruksjoner, kategorier, inndelinger, representasjoner og narrativer. Vi lærer at det eksisterer «naturlige» kategorier som mann og kvinne, svart og hvitt, natur og kultur. Likevel kan mange av kategoriene som nå bestemmer identiteten vår, dateres tilbake bare noen få hundre år.

Konstruksjonene og inndelingene har endret seg over tid og kan dermed også endres aktivt. Dessverre er hukommelsen kort, og kraften i fortellingene tilsvarende enorm.

Narrativene får gyldighet ved at vi fortsetter å gjenfortelle dem.

ONE DROP er nok et slående verk signert dansekunstner og feminist Sonya Linfors, som tar utgangspunkt i temaer som annerledeshet, relasjonen mellom modernitet og kolonialitet samt myten om kunst som uavhengig, upolitisk og fri.

Kunst aldri vært fri i sin historie, slår Lindfors fast. Vi har alltid danset med historiens spøkelser, og med polarisering, fremveksten av ytre høyre, Black Lives Matter og #MeToo-bevegelsene, har spøkelsene blitt enda mer fremtredende.

Verkets tittel tar utgangspunkt «en-dråpe-regelen» – en utbredt praksis i USA som slo fast at alle som hadde en mørk forfar, skulle regnes som mørke. Til tross for at vitenskapen har bevist at det finnes én enkelt menneskelig rase, har denne rasialiseringspraksisen utslettet hele kulturer og drept millioner av mennesker opp gjennom historien.

 

ONE DROP utforsker kunstens potensiale til å endre fortellingene vi har om den nåværende virkeligheten, synliggjøre eksisterende makthierarkier og å rokke ved dem. Kanskje finnes det en sameksistens som vi ennå ikke vet hvordan vi skal drømme om.

Lindfors & kompani forsøker det tilsynelatende umulige: å forestille seg det udødeliges død – ødeleggelsen av maktundertrykkende strukturer. Etterpå venter en ny verden.

Verket har Norgespremiere under CODA 2023.

Sonya Lindfors er også en av Scaling Up-artistene til Big Pulse Dance Alliance.