Oppgjøret – Video 2014

Kulturhuset Hausmania

23. oktober - Kl 19.00

I Oppgjøret leker Jacobsson seg med en av episodene i David Lynchs TV-serie Hotel Room, «Getting Rid of Robert» (1993). Det tunge alvoret i handlingen og den fundamentale konsekvensen av hovedpersonens reaksjoner, blir servert oss med latter akkopagnert av eksperimentell lyd og musikk. En tredel ut i videoen ligger Marius, elskerens tidligere elsker, i hovedpersonens hotellseng og leser høyt fra Camille Paglias Sexual Personae.

Referansen belyser verkets tematikk og kunstnerens metode. Gjennom sine personlige studier av andre kunstners verker, viser Sabina Jacobsson frem et bilde av vår evne og vilje til å ekskludere våre medmennesker. Verkets tematikk overskrider også det mellommenneskelige planet i det dramaet plasseres i en homoseksuell kontekst, og vi aner konturene av en ekskludering satt i system.

Regi og produksjon Sabina Jacobsson
Lyd Anthony Barratt

Medvirkende Vitor Antonio Monico Truzzi, Terje Tjøme Mossige, Karstein Solli, Marius Kjos, Ulf Nilseng
Støttet av Norwegian Artist Foundation