Our future bodies

Vega Scene

25. oktober - Kl 15.30

Gry Ulfeng i samtale med Professor Kate Marsh og koreografene Hege Haagenrud, Suzie Davies og Matthias Ekholm.

Kate Marsh er gjestekurator ved Metal Culture – changemaking program, og har i sitt arbeid reist spørsmål rundt hvordan man kan åpne for utøvere med funksjonsvariasjon i eksisterende strukturer av scenekunst. Den annerledes kroppen er etablert i samtidscenekunst som innhold, men er lite sentral i dans og koreografi for sitt estetiske formuttrykk.

Samtalen etterfølges av Dancing Personal Stories kl. 18.00-20.00.