Overstått eller nært forestående

Dansens Hus

25. oktober - Kl 17.00

26. oktober - Kl 17.00

Overstått eller nært forestående ble til i møte med de to danserne Marianne Kjærsund og Erik Rulin.

Dansernes særegne dynamikk og kraftfulle ekspressivitet, deres ulikheter og fellestrekk, har vært koreografens inspirasjonskilde. I samspill med danserne framfører komponist og musiker Tov Ramstad et spesialkomponert verk for cello.

Verket er et spill mellom femininitet og maskulinitet, der kvinne og mann er likestilt. Spillet foregår på tvers av kjønnene og omhandler de bakenforliggende beveggrunnene for maskulin og feminin mentalitet, emosjonalitet og handling. Ikke gjennom ytre kjennetegn eller signaler, slik vi kjenner det i kulturelle og sosiale sammenhenger, men fra et indre, psykisk landskap.

Tittelen Overstått eller nært forestående henviser til noe urovekkende, en følelse av usikkerhet som også kan formuleres slik: Har noe skjedd eller kommer noe til å skje? Hvordan forholder vi oss – enten vi er mann eller kvinne – til verden vi lever i, en verden i stadig endring med trusler av ulikt slag? Hvordan påvirker endringene oss i det ubevisste? Hvordan takler vi usikkerhet, hver for oss og i samspill med hverandre?

Forestillingen vises sammen med Terje Tjøme Mossiges Ved siden av. Begge forestillingene er trioer med to dansere og en musiker på scenen. Ved siden av vises først. Det blir så en 20 minutters pause før Overstått eller nært forestående vises.