Plan x

Rom for Dans

18. oktober - Kl 18.00

Forestillingenes improviserte kunstneriske ramme uttrykker nærvær, lytting, kommunikasjon, aksept og kreativ respons. Utøverne gis en selvstendig scenisk valgfrihet til å reagere eller ikke å reagere (f. eks stillhet), utforske og utfordre tid og varighet, dvele ved fragmenter, og leke med tidsforskyvninger. Uttrykket kan bevege seg inn i uforutsigbare landskap, skape komplekse strukturer som ikke kunne oppstått på annen måte enn gjennom improvisasjon.

CODA Impro ble første gang arrangert i 2007 som en del av festivalen. Det ble presentert tre forestillingskvelder på Rom for Dans, alle kveldene med et sammensatt program. Programmet hadde en bred profil der både studenter, yngre og mer erfarne improvisasjonskunstnere deltok, til sammen ca. 30 utøvere. Arrangementet var svært vellykket; det var fulle hus, publikum tok godt imot forestillingene, interessante samtaler oppstod og resulterte i mange positive tilbakemeldinger.

CODA Impro synliggjør og presenterer improvisasjon i scenekunsten innen genren dans. Improvisert dans har i løpet av det siste tiåret etablert seg som en selvstendig scenisk kunstform i Norge og ikke minst internasjonalt. For publikum bidrar improvisasjon som nytt kunstuttrykk til større kunstnerisk variasjon og mangfold hvor det spesielle er at kunst skapes i øyeblikket, og at danseren blir synlig som skapende kunstner. Det vises nyskapende og originale forestillinger; enhver improvisasjon kan sees på som en urpremiere. På sikt arbeides det for å etablere et arrangement som inkluderer nasjonale og internasjonale kunstnere innenfor sjangeren og som en vital del av CODA festivalen.

Med CODA Impro ønsker vi å skape formelle og kvalitative rammer for å gi improvisasjonskunsten optimale vilkår, samtidig som vi vil skape en uformell atmosfære som gir et kreativt rom for danseriske møter, spontanitet og øyeblikkets fullkommenhet.