Produsentfrokost – Samarbeid om visninger

Dansens Hus

25. oktober - Kl 08.30

Produsentfrokost i oktober arrangeres i samarbeid med CODA Oslo International Dance Festival og inviterer scenekunstprodusenter og selvproduserende scenekunstnere på et uformelt møte over en kopp kaffe/te. 

 

Nydans Oslo AS fortsetter med produsentfrokostene siste onsdag hver måned. Fra nå av er Produsentfrokostene blitt nomadiske og arrangeres i samarbeid med div. scenekunstorganisasjoner og som en del av andre arrangementer.

Ved å arrangere månedlige frokostmøter vil vi skape en uformell kompetansearena og møteplass for gode samtaler, erfaringsutveksling og ikke minst inspirasjon.

Vi byr på gode samtaler, te, kaffe og snacks.
Ta gjerne med egen nistepakke.